A legtitokzatosabb festmény

A legtitokzatosabb festmény

Leonardo Da Vinci ikonikus festményét, a Mona Lisa-t számos rejtély és találgatás övezi, a leghíresebb természetesen az, hogy pontosan kit is ábrázol a festmény. Ezen túl eddig még azt is csak találgatták, hogy hol található a háttérben látható táj. 

Egy olasz történész, Silvano Vinceti foglalkozott részletekbe menően a témával, és úgy véli, megoldható a Mona Lisa rejtélye: a képen látható 4 boltíves híd a titok nyitja. A korabeli iratokat tanulmányozva megállapította, hogy melyik az a híd az Arno folyó felett, mely négy boltívvel rendelkezett akkoriban, mikor a művész a képet festette. A firenzei levéltárban talált erről feljegyzéseket, így cáfolni tudta a korábbi találgatásokat. Jelenleg csak egy boltív maradt már meg az Arezzo tartományban lévő Romito di Laterina közelében lévő hídból, melynek azonban méreteit felszorozva megkapjuk a keresett négy ívű építményt.

Ugyanez a történész korábban a portré modelljét is próbálta beazonosítani, és véleménye szerint az valójában Da Vinci férfi szeretőjét, Gian Giacomo Caprottit ábrázolja, akinek portréjával kísérteties hasonlóságot fedezhetünk fel a szemek és a száj körül.