Új Mt. szabályok 2023-tól

Új Mt. szabályok 2023-tól

A Munka Törvénykönyve változtatásai 2023. január 1.-jével léptek életbe, melyek sok pontban eltérnek a korábbi szabályozásoktól. Alább olvasható egy vázlatos összefoglaló a munkaügyi szabályok aktualitásairól:

  1. Jogsértések esetén ezentúl megoszlik a bizonyítási teher a munkavállaló és a munkáltató között.
  2. Azonnali hatályú felmondás esetén 15 napos határidő betartott, ha a munkáltató az azonnali hatályú felmondást a 15. napon postára adta
  3. Kibővült  a munkáltatók Mt. szerinti tájékoztatási kötelezettségi köre a munkanapok, a napi munkaidő, a rendkívüli munkaidő, a képzési terv és a közterhek megfizetése kapcsán
  4. A munkavállaló mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól három új esetben
  5. A munkavállaló kérésére a munkáltató köteles indokolási kötelezettség hiányában is utólag megindokolni a felmondást
  6. Új szabadságtípusok: kibővített apaszabadság és szülői szabadság
  7. Gyermeket nevelők rugalmas munkavégzésének kérvényezhetősége
  8. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy hat hónapon belül újrakötött munkaszerződés esetén tilos a  próbaidő