Településfejlesztés, településfejlesztési módszertan

Településfejlesztés, településfejlesztési módszertan

A településfejlesztés a városok és községek fizikai valóságának, épített városi és települési szövetének átalakítását, illetve új városok, települések esetében kialakítását jelenti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) által szabályozott szakterületet alkotó építés, városépítés tervezés, kutatás és oktatás világának alapvető fogalmai szerint.

A településfejlesztés fogalma hazánkban viszonylag újkeletű, habár a városok, települések előre meghatározott településfejlesztési terv szerinti fejlesztése már régóta megfogalmazódott. 

A településfejlesztés egyrészt településrendezési tervek és településfejlesztési tervek készítéséből, vagyis településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt az említett tervek megvalósításából áll. A településrendezési és településfejlesztési terveknek a közszféra által építési tevékenységgel, a város, a település épített szövetébe, épített környezetébe való fizikai beavatkozással történő megvalósítása az operatív településfejlesztés, operatív városfejlesztés.