SAP Basic Shipping esettanulmány

SAP Basic Shipping esettanulmány

Az SAP Basic Shipping esettanulmány arra világít rá, hogy hogyan néz ki a zöldmezős SAP S/4HANA bevezetés.

A tanulmányból kiderül, hogy az első problémát, amellyel találkoztak, a lokációk kezelésmódja okozta. Az eredeti beállítás szerint a díjat a ládaméteren kívül a kiindulási és a célzóna együttes figyelembevételével számították ki. Ez a megoldás azonban két okból nem működhetett. Az egyik probléma az volt, hogy ez azt jelentette volna, hogy minden egyes zónából az összes többibe egy-egy szállítási kapcsolatot kellett volna kialakítani. Mivel majdnem ezer ilyen lett volna, ez óriási többletmunkának tűnt.

A vizsgált cég nem rendelkezik saját járműflottával a fuvarozási feladatok ellátásához, hanem azt teljes egészében külső partnerekre bízza. Ezért a szállítmányozásirányítási rendszerük egyik kulcsfontosságú funkciója – a tehergépjárművek útvonalának és rakományának tervezése mellett – a díjszámítás, amire elemzésünk is fókuszálni fog.