A közszféra aktív jelenléte a városfejlesztésben

A közszféra aktív jelenléte a városfejlesztésben

A közszféra fogalmának meghatározáshoz sokféle értelmezés született. A leginkább elfogadott az, hogy a közszféra egy olyan szervezet, amely a közösségi szükségletek és a kollektív igények kielégítésére irányul.

Az önkormányzat és a közszféra együttműködésével kialakított operatív városfejlesztés a társadalmi igények megvalósításához járul hozzá. Ehhez kapcsolódóan 2009. január 28-án létrejött Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása ismerteti az integrált településfejlesztési stratégia és a komplex városfejlesztési akcióterv módszertanát is.

A kézikönyv tartalmazza a megvalósításához szükséges szakmai szabályokat és bevált gyakorlatokat is. Továbbá egyéb, a városfejlesztéshez kapcsolódó definíciók ismertetését is, melyekhez Bajnai László könyvei, többek között a Fejezetek a városfejlesztésről I. és Az akcióterületi terv módszertana és a városfejlesztő társaság második kiadása járultak hozzá.